Any literari Llull 2015-2016


Ramon Llull, ahir i avui

Retrat Ramon Llull ARAIMA20140311 0181 13

Ramon Llull és un dels escriptors i pensadors més destacats de l’Edat Mitjana. No sols dels territoris de parla catalana, sinó de tota la tradició europea. Els seus amplis interessos van afavorir que fes aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la seva època, que van des de la filosofia i la teologia, fins al dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica o la lògica. Al mateix temps, va produir una sòlida obra literària, que se situa just als inicis de la tradició literària catalana, i que inclou títols emblemàtics com el Blaquerna —amb el Llibre d’amic e amat—, el Llibre de les bèsties o el Llibre del gentil.

Les inquietuds intel·lectuals de Llull el van portar a innovar en nombrosos àmbits. Actualment és considerat un precedent, el més reculat, de l’actual combinatòria informàtica, i així mateix de la teoria del vot i els sistemes electorals, o bé del diàleg interreligiós, amb una atenció especial en el diàleg amb el món musulmà i el contacte de religions, avui encara tan necessari. La commemoració de l’Any Llull, amb motiu del setè centenari de la seva mort, ha de servir per reivindicar la vàlua de la seva aportació al món de les lletres i fer conèixer al públic general la influència que el seu pensament ha exercit en l’obra de nombrosos intel·lectuals europeus. Una influència que en cap cas no es pot donar per exhaurida.

L’obra de Ramon Llull és coneguda, i reconeguda, en l’àmbit universitari. Són unes quantes les institucions acadèmiques internacionals que es dediquen a l’estudi de la seva producció escrita i del seu pensament. Aquest fet explica que sigui l’autor en llengua catalana que genera un major nombre de bibliografia anyal, no sols escrita en català, sinó també en moltes altres llengües. Ara bé, aquest reconeixement internacional i acadèmic no es correspon amb una assumpció equivalent de la seva figura per part del públic català, el seu públic natural.

L’Any Llull, alhora que vol acompanyar els congressos, les publicacions i la resta d’activitats acadèmiques que es preparen, es proposa molt especialment difondre l’obra i el personatge més enllà del clos de la universitat i de la discussió erudita. D’aquí la necessitat d’impulsar iniciatives que aproximin Ramon Llull al públic general. Amb aquesta finalitat se n’editaran les obres més significatives en versions assequibles, i se’n faran traduccions a altres llengües. Així mateix, durant l’Any Llull s’impulsaran tot un seguit de projectes, en múltiples formats i llenguatges (audiovisual, teatral, expositiu, musical), que han de contribuir a explicar el pes i la importància que Ramon Llull ha tingut al llarg dels segles, i el paper que encara avui pot exercir.

Joan Santanach

Comissari de l’Any Llull

Actualitzat per Ășltima vegada:

Dilluns, 22 Febrer 2016