Doctrina pueril

Doctrina pueril


Descripció:

Ramon Llull, Doctrina pueril, ed. Joan Santanach i Suñol, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” VII (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2005), cxii + 305 pp.